Zojuist kreeg ik dit berichtje:

Geachte mevrouw Janssen,
Ik wil u graag hartelijk bedanken voor het voorlezen van Eline Vere. Hoewel ik geïnteresseerd ben in klassieke werken, heb ik jaren aangehikt tegen het lezen van Eline Vere, omdat ik nogal langzaam lees en bang was de draad kwijt te raken. De afgelopen weken heb ik op de fiets genoten van hoe u Eline Vere voorlas. Genieten! U hebt een heerllijke luisterstem die absoluut niet vermoeiend is om naar te luisteren.
Ik hoop dat u nog veel boeken voorleest.

Met hartelijke groet,

J.

Daar doe je het voor. Of daar doe ik het voor. [glimt]