Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart - Wolff en Deken

Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart – Wolff en Deken

Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
Betje WOLFF (1738 – 1804) and Aagje DEKEN (1741 – 1804)
Sara Burgerhart is een jong meisje dat correspondeert met haar vriendinnen, aanbidders en familie. Die mensen schrijven elkaar ook allemaal. Het boek bestaat uit 175 brieven van 24 personages. Soms lichtvoetig, dan beschouwend. Sara streeft ernaar een goede burger te zijn, een eerlijk mens en een hartelijke vriendin. Ze zoekt haar eigen weg en probeert voor zichzelf denken. Dat is typisch voor de Verlichting, een tijdperk waarin niet langer de waarheden van kerk en overheid zonder meer voor waar aangenomen werden, maar de overtuiging post vatte dat je de waarheid zelf moet vinden met behulp van de ratio (de rede, het verstand).

Voltooid in: februari 2008
Luisterduur: 14 uur, 58 minuten, 6 seconden
Aantal downloads: 8864 (januari 2014)